Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png �sv�ny II.
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png Versgy�jtem�nyek
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2010-ben
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif Kereszt�ny Magvet�
bullet2.gif Unit�rius K�zl�ny
bullet2.gif Unit�rius �let 2000-t�l
bullet2.gif Unit�rius �let 1947-1999
bullet2.gif Unit�rius �rtes�t�
bullet2.gif Unit�rius Sz�sz�k

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Az Unit�rius H�l� aj�nlata:


Leg�jabb h�reink


A vall�si t�relem

A vallási türelem

Az unitárius vallás azért is szép, mert nem ismeri (soha nem is ismerte) a gy�lölködést, a kirekesztést, a vallási és társadalmi türelmetlenséget. Ez a szabadelv� keresztény felfogás és a vallási türelem els�sorban egyházalapító püspökünknek, Dávid Ferencnek köszönhet�. Vele szemben viszont nem voltak türelmesek az erdélyi ellenreformáció irányítói: 1579-ben börtönbe zárták, ahol néhány hónap fogság után meghalt.
Tov�bb olvasom


1568. janu�r 6-13 - Vall�sszabads�g napja

1568 január 6.-án Tordán megkezd�dik az az erdélyi országgy�lés János Zsigmond fejedelemsége idején, amelyben a vallási türelmet a világon els�ként meghirdették és törvényben szabályozták. Itt mondták ki el�ször a világon a reformáció után a vallás és lelkiismereti szabadságot az unitáriusok, reformátusok, lutheránusok, katolikusok számára. (Körösf�i Kriesch Aladár: Torda-i országgy�lés cím� világhír� festménye a tordai múzeum épületében az emeleti falra ma is ki van kitéve.)

Tov�bb olvasom


�j�vi �zenet 2011.

 Ú  J  É  V  I     Ü  Z  E  N  E  T

 Az id� dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat,
Miközben a másikban bús ravatalon óévet takargat.
Virrasztjuk ugyan a régit, de inkább az újat köszöntjük,
S a telt élmény-poharat ma éjfélkor mind kiürítjük.”

                Sok más évforduló mellett, amelyekr�l határon innen és túl méltóképpen  megemlékeztünk, mert fontosak voltak egyházunknak er�t meríteni a múltba nézésb�l  a jöv�nk megalapozásához, Dr. Gellérd Imre tudós teológus, lelkész is szerepelt. Nem  véletlen, hogy ez üzenet mottójául egyik verséb�l idéztem, mert az egykori, meghurcolt, sok-sok sorstársához hasonlóan, 1956 után ártatlanul  bebörtönzött siménfalvi, majd szabadulása után homoródszentmártoni lelkésznek, aki nekem is útra indító lelki atyám és útmutató példaképem volt, születése és halála kerek évfordulója volt /1920-1980/.

Tov�bb olvasom


ngergely.sandor@gmail.com

UNITÁRIUS APOSTOL

 

MOST VAN 500 ÉVE,HOGY JÖTT � E VILÁGRA,

A KINCSES VÁROSBAN,SZÉP ERDÉLYORSZÁGBAN.

BÁR AZ APJA SZÁSZ VOLT,S ANYJA TALÁN MAGYAR

� IS MAGYARRÁ LETT,KÖRNYEZETE MIATT...

 

NEVE IS MAGYAR LETT,S NAGYON HAMAR ISMERT,

HIRES REFORMÁTOR EURÓPA SZERTE

ÉS A KINCSES VÁROS,KOLOZSVÁR F�LELKÉSZE.

 

Tov�bb olvasom


Osztov�ta egy�ttes koncertje a k�nyvesboltban december 18-�n

Tov�bb olvasom


Vall�sszabads�g - Torda

Az 1568-as országgy�lést megörökít� emléktábla a tordai romai katolikus templomon.

Forrás:  http://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g

 

Tov�bb olvasom


B�lint Bencz�di Ferenc unit�rius p�sp�k �j�vi p�sztorlevele, 2011. janu�r 1.

Szeretett híveim, kedves testvéreim!

Isten jóságának köszönhet�en esztend�fordulóhoz érkeztünk. Ilyenkor összegezünk és tervezünk, számba vesszük egyéni és közösségi életünk eredményeit és feladatait. Az elmúlt esztend� viszontagságai között Isten gondvisel� szeretetében bízva igyekeztünk eleget tenni a jézusi evangélium által megfogalmazott tanítványi küldetésünknek.

Sok minden próbára tett bennünket az elmúlt évben. A természeti katasztrófák mellett a növekv� gazdasági válság, a megszorító intézkedések által sokunkban eluralkodott a létbizonytalanság. Lehetne sorolni, hogy mennyi nehézség volt egyéni és közösségünk életében. Mindezeket csak fokozta az a morális válság, amelyben élünk: sokunk identitásvesztése, az értékrendszerek összeomlása, az ideológiai zavarodottság. Ezek mind jelen vannak mindennapjainkban, bár ritkán beszélünk róluk. Sokfelé a bels� lelki élet összeomlásának szomorú jeleit látjuk. Többen irányt vesztettek, elhatalmasodott a korrupció, és a hazugság létjogosultságot kapott. Naponta tapasztaljuk, hogy minden szétesik körülöttünk: munkahelyeink bizonytalanok, a család, a közösség megbomlott, földjeink nagy része nincs megm�velve. Nagyvárosok s�r�jében bolyonganak ifjaink, vagy idegen földön keresik a megélhetést. Kemény harcot vívunk egyénileg és közösségileg is egyaránt. Ágaskodva nézünk szét, és várjuk a segítséget, keressük a megoldást gazdasági, társadalmi és lelki bajainkra.

Tov�bb olvasom


B�lint Bencz�di Ferenc, az EUEgyh�z p�sp�k�nek kar�csonyi �zenete

Karácsonyi üzenet 

 

Elmentek tehát sietve,

 és megtalálták Máriát és Józsefet,

valamint a kisgyermeket, aki jászolban feküdt. (Lk2,16.)

 A karácsonyi üzenet évente nagy er�vel szólít meg minden embert. Nincs olyan érz� lelkület� ember, aki meg ne hatódna, amikor ezt hallja. Az evangéliumi tudósítások kezdetben a mese varázslatos erejével ragadják meg figyelmünket. A császár által kihirdetett parancs, a napkeleti bölcsek, kik a magasságos ég titkait fürkészik, a nyájaik mellett gondterhelten ül� pásztorok – mind-mind olyan képek, melyek mélyen megérintenek gyermeket és feln�ttet egyaránt. Wass Albert gondolatait idézem: „Elindul újra a mese!/ Fényt porzik gyémánt szekere!/ Minden csillag egy kereke!/ Ezeregy angyal száll vele!/ Jön, emberek, jön, jön az égb�l/ Isten szekerén a mese!”

Tov�bb olvasom


ngergely.sandor@gmail.com

VÁRAKOZÁS

AZ EGÉSZ ÉLETÜNK EGY HOSSZÚ VÁRAKOZÁS:

VÁRJUK ,H MEGSZÜLETHESSÜNK,

ISTEN IGAZ GYERMEKEI LEHESSÜNK,

HOGY LEGYEN VALÓDI GYERMEKKORUNK,

BOLDOG IFJÚSÁGUNK,SZERELMÜNK,

�SZINTE,ÖSSZETARTÓ CSALÁDUNK,

TARTALMAS ,HIV� ÉLETÜNK,TISZTELETTELJES

MEGBECSÜLT ÖREG KORUNK...

Tov�bb olvasom


Megh�v� Makovecz Imre �p�tett vil�ga 3 ki�ll�t�sra

A Budapesti Unitárius Egyházközség szeretettel és tisztelettel hív minden érdekl�d�t ADVENT harmadik vasárnapján az istentiszteletet követ�en

"MAKOVECZ IMRE ÉPÍTETT VILÁGA 3"

cím� kiállítására,

amelyet szeretetvendégség követ az els� emeleti gyülekezeti termünkben.

A kiállítás annak a vándorkiállításnak a része, amely az utóbbi id�ben több helyen került megrendezésre országos viszonylatban.

A kiállítás megtekinthet� naponta hétf�t�l-péntekig 9-13 óra között, vasárnap 9-14 óra között.

(Budapesti Unitárius Egyházközség, 1055. Bp. Nagy Ignác u. 2-4.)

A kiállítást megnyitja Kászoni József gyülekezeti lelkész

 

Tov�bb olvasomUniversal Module

Cikk/Anyag bek�ld�seLegjobbra oszt�lyzottV�letlenszer� cikk/anyagLegjobban keresett

- F� kateg�ri�k -

· Egyebek (4) 
Egyebek
    · Gondolatok (120) 
Gondolatok
· Im�k, besz�dek (3) 
Im�k, besz�dek
    · Irodalom (4) 
Irodalom
· Tanulm�nyok (4) 
Tanulm�nyok
    · Versek (7) 
Versek


Jelenleg 142 cikk/anyag �s 16 kateg�ria van az adatb�zisban.
 

Gondolatok: Mese  Nagyon n�pszer�

Az �reg mesemond� Aesopusz az Ath�nbe vezetõ �t sz�l�n �lt, mikor egy utas sz�l�totta meg:

- Milyen lelk�letû emberek �lnek Ath�nben?

- Elõsz�r azt mondd meg, honnan j�ssz, �s ott milyen emberek �lnek?

- Agroszb�l j�v�k. Ott az emberek haszontalanok, hazugok, tolvajok, igazs�gtalanok. Boldog voltam, hogy elj�hettem onnan.

- Milyen k�r, hogy Ath�nban sem fogsz m�st tal�lni, - v�laszolta Aesopusz.

Nyomban ut�na a m�sik utas tette fel

K�zz�tette: sandorunit - November 27, 2006 napj�n -(131 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Versek: Magyars�gom  Nagyon n�pszer�

Magyars�gom

Magyars�gom
nem nyomtatott pap�rra �rom,
nem hangzatos szavakban,
hanem a sz�vemben hordom.

Senki el nem veheti,
b�r hiheti, hogy jobb
vagy k�l�nb n�lam,
mert �n nem kiab�ltam.

Halljuk meg
milyen �resen cseng
a t�megek szava,
amikor azt �v�ltik:Haza!

Hiszen szerethet-e valakit
az, ki m�sokat gy�l�l?
Simogathat-e �szint�n
egy les�jt� �k�l?

A h�s�g �szrev�tlen,
csendben dobog idebenn.
Nem hangzatos szavak, csak a tettek mutatj�k
ki magyar, ki osztozik hi

K�zz�tette: sandorunit - M�rcius 19, 2007 napj�n -(139 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: Hogy van?  Nagyon n�pszer�

Az �reg Parsont�l k�rdezt�k: - Hogy van? – Kitûnõen! – hangzott a vid�m v�lasz. – H�rom p�rna van a fejem alatt: Isten v�gtelen ereje, v�gtelen b�lcsess�ge �s v�gtelen szeretete – rajtuk pihenek!

K�zz�tette: sandorunit - November 28, 2006 napj�n -(121 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: H�ny �ves vagy nagyapa?  Nagyon n�pszer�

H�ny �ves vagy nagyapa?
Egy este egy unoka a nagyapj�val besz�lgetett, egyszer csak hirtelen megk�rdezte:
- Nagyapa, h�ny �ves is vagy?
A nagyapa �gy v�laszolt:
- Hadd gondolkozzam egy kicsit!
A telev�zi�, a gyermekb�nul�s elleni v�d�olt�s, a f�nym�sol� g�p, a kontaktlencse �s a fogamz�sg�tl� tabletta el�tt sz�lettem. Nem volt m�g radar, hitelk�rtya, l�zersug�r �s pengekorcsolya. M�g nem tal�lt�k fel a l�gkondicion�l�t, a mosogat�g�pet, a sz�r�t�g�pet (a ruh�t egyszer�en kitett�k sz�radni

K�zz�tette: sandorunit - Okt�ber 09, 2010 napj�n -(12 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: De a helye megmaradt  Nagyon n�pszer�

Volt egyszer egy fi�, akinek rossz jelleme volt. Az apja adott neki egy zs�kot tele sz�gekkel �s azt mondta neki, hogy minden alkalommal, ha valakivel szemben elvesz�ti a t�relm�t, verjen bele egy sz�get a h�zuk ker�t�s�be.
Az els� nap 37 sz�get vert a ker�t�sbe a fi�. A k�vetkez� hetekben megtanult mag�n uralkodni, �s a bevert sz�gek sz�ma egyre kevesebb lett. �gy tal�lta, hogy egy sz�get beverni sokkal f�rads�gosabb, mint uralkodni mag�n. V�gre el�rkezett az a nap is, amikor egyszer sem vesz

K�zz�tette: sandorunit - Okt�ber 03, 2009 napj�n -(75 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

Jelenleg 1 cikk/anyag v�r j�v�hagy�sra.
MUE Egyh�zk�zs�gek, Istentiszteletek

MUE Egyházközségek

 
Budapest, Unitárius Egyházközség, Nagy Ignác u.2-4.sz. Tel. 311.30.94, minden vasárnap 11 órától istentisztelet.
Kecskemét (Duna-Tisza közti szórvány) / http://www.unitarius.hu/dunatisza/index.html  
Bart�k B�la Unit�rius Egyh�zk�zs�g

Budapest, Bartók Béla Unitárius Egyházközség, Högyes Endre u. 3.sz. Tel. 217.61.71, minden vasárnap 10 órától istentisztelet,

Egyházközségi napló

Kocsord, Szent István u. 30. Telefon: 36-44-717161, istentisztelet minden vasárnap 11 órától.
Budapest, Pestszentlörinc, Szervét Mihály tér 1.sz. Tel. 292.38.50, minden vasárnap 11 órától istentisztelet
Miskolc, istentisztelet minden hónap utolsó (negyedik) vasárnapján, 11 órától az evangélikus imateremben.  

Debrecen, Hatvan u. 24. Tel. 36-52-535-379, Fax: 36-52-535-378, vasárnapi istentiszteletek: minden vasárnap 11 órától, ezt követ�en minden alkalommal van szeretetvendégség.

Egyházközségi napló + a lelkész naplója

  Nyíregyházán, istentiszteletet a hónap minden harmadik vasárnapján 17 órakor a kórház kápolnájában.
Füzesgyarmat, Széchenyi u. 77. Telefon: 36-66-491-894, istentisztelet minden vasárnap 11 órától.
Pécs, Tel.: 06-30-2821-665, második és negyedik vasárnapján istentisztelet Pécsett, harmadik vasárnap Polgárdiban és Székesfehérváron.  

Gy�r, Szittya u. 2. Telefon: 36-96-324796, vasárnapi istentiszteletek.

Egyházközségi napló

  Szeged, istentisztelet minden hónap második vasárnapján 16.00 órától, valamint ünnepnapokon. Helyszín: Szeged, Honvéd téri református templom. (Bejárat oldalt a Tisza Lajos körút felöl.)
Hódmez�vásárhely, Vöröskereszt u. 16/a. Telefon: 36-62-241781, istentisztelet minden hónap els� és utolsó vasárnapján, valamint ünnepnapokon.
Vásárosnaményban, istentisztelet minden hónap második vasárnapján, valamint ünnepnapokon 15 órától az unitárius gyülekezeti teremben - Jókai út 57/a alatt.

A Beregi Unitárius Szórvány honlapja
 

Unit�rius Port�l F�rumokban ...

Forum/Topic  Replies   Author   Views   Last Post 
 Az unit�rius vall�s: k�rd�sek �s v�laszok
  K�rd�sek �s v�laszok
22 csupaszabo 1113   Dec 30, 2010 at 12:01:09 
lvm Latest Post
 Az unit�rius vall�s: k�rd�sek �s v�laszok
  M�g ma is sokan nem tartj�k kereszt�nynek az unit�riusokat
7 Revok 589   Aug 28, 2009 at 07:23:16 
haho70 Latest Post
 �j reform�ci�
  Mi a sz�nd�ka a k�nyvnek?
1 sandorunit 303   Aug 28, 2009 at 06:53:28 
haho70 Latest Post
 F�rum
  V�lem�ny-k�r�s
0 Zsotza 253   Jul 08, 2009 at 21:04:53 
Zsotza Latest Post
 Olvasm�ny, �lm�nyek
  A paraszt �s a csacsi - tanmese az �lethez
8 sandorunit 806   Mar 15, 2009 at 16:00:16 
kinbot Latest Post
 

Unit�rius vall�si m�sorok a m�di�ban 2011.-ben.

Magyar Televízió 1-es csatorna

A Magyar Televízió a szerkezeti átalakítás miatt csak a 2011. év  els� negyedévi m�sortervet tudta elkészíteni.

 

Adás: vasárnap délel�tt, m1-es csatorna

Ismétlés: vasárnap délután, m2-es csatorna

(a pontos kezdési id�pontokat a m�sorújság közli)

 

Unitárius Magazin

március 27.

 

Unitárius ifjúsági m�sor

január 30., február 6., február 13.

 

Magyar Rádió - Kossuth adó

Adás: az unitárius félórák minden hónap utolsó péntekén; 
az Istentiszteletek él� adásban a megadott két id�pontban.

 

Istentisztelet (vasárnap 10:00)

május 29., szeptember 25.

 

"Egy az Isten" c. félóra (péntek 13:30)

január 28., február 25., március 25., április 29., június 24.,

július 29., augusztus 26., október 28., november 25., december 30.Utolsó frissítés dátuma: 2010. december 1.

 

 


Unit�rius WebR�di�

Transylvanian Unitarian Radio
Erd�lyi Unit�rius R�di�

TUR nem az Unit�rius Port�l r�sze, de nagy szeretettel aj�nljuk.

Transylvanian Unitarian Radio: http://www.unitarianradio.ro


Hanglej�tsz�

Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Megnyit�s k�l�n ablakban!

Az Unit�rius H�l� c�lja

Az Unit�rius H�l� - a VUK, a levelez�list�k, UniNapl�, UniP�dia stb. - egy webes szolg�ltat�s.
A l�nyege az, hogy a webet haszn�l�k ne csak olvas�k, hanem egyben akt�v szerkeszt�k is legyenek. Tudjunk �jat alkotni modern eszk�z�kkel.
A weben fantasztikus dolgok zajlanak, amelyhez mi is hozz�adhatjuk gondolatainkat, hit�nket, egy�nis�g�nket!
- �rjunk t�rt�nelmet! - osszuk meg ismereteinket.
- alkossunk olyasmit, hogy legyen ahonnan er�t mer�ts�nk valah�nyszor bekapcsoljuk a sz�m�t�g�pet!
- v�ljunk olyan k�z�ss�gg�, hogy l�trehozhassuk az egys�get a k�l�nb�z�s�gben �s a k�l�nbs�get az egys�gben.
Erre a k�z�ss�gi munk�ra - az egy�ttgondolkod�sra �s egy�ttalkot�sra - h�vunk: Michael �s S�ndor

Nyelv :: Language
V�lasszon nyelvet:

English Hungarian
1+1 % SZJA
Magyarországi Unitárius Egyház: 0 2 0 0
Unitárius Alapítvány: 18052459 - 1 - 41

  Köszönetnyilvánítás!

Ima
H�la Neked, Isten�nk,
Hogy ism�t itt lehet�nk.
Buzd�tsd a sz�v�nket,
Hogy szeress�nk T�ged,
Ihlesd ajkainkat, hogy
Dics�rj�nk T�ged;
Mozd�tsd kezeinket,
Hogy szolg�ljunk N�ked. �men.
Keres�s :: Search


Isten hozott!
Az �n IP c�me: 207.241.228.176

�dv�zlet, Vend�g
Felhaszn�l�n�v
Jelsz�
Biztons�gi k�d
Biztons�gi k�d
�rja be ide a biztons�gi k�dot:


· Regisztr�l
· Elfelejtett jelsz�
Szerver id�:
9 January 2011 16:49:38 CST (GMT -6)
Pal�st k�sz�t�se, jav�t�sa!

Ezen a napon ...
t�rt�ntek:
1568
Az Unit�rius Egyh�z alap�t�s�nak �veben, Janu�r 6-13.: Tord�n tartott orsz�ggyul�s, az unit�rius reform�ci� szellem�ben, hat�rozatot hozott a vall�si t�relem �s a lelkiismereti szabads�g biztos�t�s�ra.

1571, Janu�r 6-14.: Marosv�s�rhelyen tartott orsz�ggyul�s �j�lag kimondta, hogy: Az Isten ig�je minden�tt szabadon pr�dik�ltass�k, a confessio�rt senki meg ne b�ntass�k, se pr�dik�tor, se hallgat�.
VUK linkek
Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g webhelyei:
VUK F�rum, list�k
Unit�rius H�l�
UniK�pt�r
UniKeres�
UniLinkt�r
UniM�dia
UniNapl�
UniNapt�r
UniP�dia
Szent�r�sb�l
A szeretet egyre ink�bb gazdagodj�k bennetek ismerettel �s igazi meg�rt�ssel.

-- Fil. 1,9
Id�zetek
Vagy r�szesei vagyunk a probl�m�k megold�s�nak - vagy mi magunk vagyunk a probl�ma.

-- Klaus Douglass
Csom�pontok
Unit�rius H�rport�l
Unit�rius H�l�
Unit�rius.hu
Unit�rius.eu
Unit�rius.ro
Unit�rius.com
Unitarius.uw.hu
Unitarius.extra.hu
Unitarius.lap.hu
Unitar.hu - Lev�lt�r
Vide�k 1
Vide�k 2
Vide�k 3
Unitarianradio.ro
�j az UniM�diaban ...

A Magyar Rádió Kossuth adójából:

"Egy az Isten" cím� unitárius félóra

Az unitárius egyház félórája: Szerkeszt�: Veres Emese Gyöngyvér; Felel�s szerkeszt�: B�sze Valéria. Minden felvétel a Magyar Rádió tulajdona. © 2008

2008. január 25. RealAudio 32 kbps 6,97 MB Hallgat Letölt

Istentisztelet közvetítés

Magyar Rádió tulajdona. © 2008

Unitárius istentisztelet közvetítése Kocsordról. Igét hirdet Nyitrai Levente lelkész. RealAudio 32 kbps 14,2 MB Hallgat Letölt

UniMédia médiatár

Magyar Rádió
Kossuth Rádió
Bartók Rádió

EUE linkek

Erdélyi Unitárius Egyház
Erdélyi Unitárius Egyház
János Zsigmond Kollégium
Levéltár Projekt
Székelykeresztúri Gimnázium
Lelkészképzés, Kolozsvár
Levéltár, Kolozsvár
Unitárius sírok a házsongárdi temet�ben

Egyházkörök
Székelykeresztúri kör
Kolozs-Torda kör

Egyházközségek
Alsofels�szentmihály
Brassói unitáriusok
Dezsi papék
Désfalva
Gyepes
Homoródkarácsonyfalva
Homoródszentmartón
Jobbágyfalva, Nyárádszereda
Kolozs
Kövend
Mészk�
Petrozsény
Sepsiszentgyörgy
Székelyderzs
Nagyvárad-Bihar
Rava
Magyarszovát
Hegedüs Tivadar képei - Magyarzsákod - Bordos

Fórumok
UnitPap levelez� lista
Papn�k levelez� listája

Kiadványok, Média
Keresztény Magvet�
A Láng
Unitárius Közlöny
Unitárius Rádió

Szervezetek
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Egyetemista Kör - Marosvásárhely
Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége
Unitárius N�k Országos Szövetsége

F�rumok �s listak

Unitárius levelez�lista:
üzenetek
feliratkozás

Unitpap, erdélyi unitárius levelez�lista.

Virtuális Kávéház

Virtuális Unitárius Közösség, unitárius fórumok, levelez�listak.

Aj�nlott linkek

- Muzsnai (Szász Ferenc) versei
- Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanácsa
- UU Testvér Egyház Tanács
- Együtt az Erdélyi és Magyarországi Unitáriusok
- Jeles unitárius napok
- Lelki táplálék - forrás
- Kultúra
- Gondolatok

MUE linkek


- Lelkészek
Egyházközségek
Bartók Béla ekg.
Beregi szórvány
Budapesti ekg.
Debreceni ekg.
Duna-Tisza közti ekg.
Dunántúli ekg.
Füzesgyarmati ekg.
Gy�ri ekg.
Hódmez�vásárhelyi ekg.
Kocsordi ekg.
Miskolci ekg.
Pestszentl�rinci ekg.

Más egyházi lapok
MUE régi honlap
Könyvtár és levéltár
Unitárius Könyvesbolt

Ismertet�k
Tanulmányok
Tudás-tár
Unitárius lapgy�jtemény

Kiadványok, Média
Partium
Unitárius Élet
Unitárius Falinaptár

Szervezetek
- DFE
- UART
- MADFIE
- Madfie Blog
- Perczelné Kozma Flóra N�szövetség

Webford�t�s______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.28 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网/品牌| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄吧| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| SO站| 港水雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館

邮件营销| Email Marketing| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| edm| 营销软件| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| SMS

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| inventory management| warehouse management| Business service| vending| mobile app development| terminal handheld| printer hong kong| thermal printer| thermal label printer| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| Office for lease / office leasing| Office building| 甲級寫字樓/頂手| 商業大廈| Commercial Building| Grade A Office| Office for sale| Hong Kong Office Rental / Rent Office| 地產新聞

香港甲級寫字樓出租

中環中心| 合和中心| 新文華中心| 力寶中心| 禮頓中心| Jardine House| Admiralty Centre| 港威大廈| One Island East| 創紀之城| 太子大廈| 怡和大廈| 康宏廣場| 萬宜大廈| 胡忠大廈| 信德中心| 北京道1號| One Kowloon| The Center| World Wide House

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School