Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 19, 2006 08:07 CDT

Imak�nyv

Kov�cs Lajos, 1990

Szerz�: . 8710 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


IMAKÖNYV
HIVEINK HASZNÁLATÁRA
Szerkesztette:
Kovács Lajos
püspök
Kiadja az Unitárius Egyház
Kolozsvár, 1990.

IMAKÖNYV

 

HIVEINK HASZNÁLATÁRA

 

Szerkesztette:

Kovács Lajos

püspök

 

Kiadja az Unitárius Egyház

Kolozsvár, 1990.

 

 
 
 

 

 

 

Tartalomjegyzék:

 

                                           El�szó                                                                3

                                           Az imakönyv imádságainak szerz�i                   2

                                           Imádságok vasárnapokon                                  3

                                           imádságok hétf�n reggel                                               6

                                           Reggeli imádságok .                                          8

                                           Esti imádságok .                                                10

                                           Szombat este                                                      12

                                           Imádságok hétköznapokon . .                            13

                                           Újesztend� reggelén .                                        17

                                           Tavasszal .                                                          20

                                           Virágvasárnapján .                                             23

                                           ima nagypénteken .                                            23

                                           Húsvét ünnepén                                                 24

                                           Áldozócsütörtökön                                            27

                                           Pünkösd ünnepén                                              28

                                           Beteg ember imája pünkösd ünnepén                30

                                           Anyák napján . .                                                 30

                                           Konfirmáció napján .                                         32

                                           �szi hálaadás ünnepén .                                    34

                                           Halottak napján                                                 37

                                           Dávid Ferenc emlékünnepén                             38

                                           Advent id�szakában .                                       40

                                           Reggeli imádság az els� hó hullásának  napján 41

                                           Imádság télen                                                    42

                                           Imádságok karácsony ünnepén . .                     43

                                           Óesztend� estéjén .                                           47

                                           Szenved� beteg imája .                                     49

                                           Súlyos gondok, nehéz próbák idején .              51

                                           Kórház után .                                                     52

                                           Hálaimádság az er�ért .                                     53

                                           Imádságok a koporsó mellett .                          54

                                           Szomorú vagyok, Istenem                                 56

                                           Öreg ember imája .                                            56

                                           Id�s asszony imája .                                          57

                                           Gyermek imája                                                  57

                                           Imádság könny és mosoly között                      58

                                           Menyasszony imája menyegz� el�tt .                59

                                           A vágyakozás zsoltára                                       60

                                           A békesség himnusza                                        60

A hit és bizalom zsoltára .                             61

A szeretet zsoltára .                                       62

Testvéri közösségért .                                    63

“Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel .                  63

 

 

 

 
 
 

 

 

Az Imádságok szerz�i:

 

Andrási György (A. Gy.)

Bed� Béla (Be. B.)

Bencz� Dénes (Be. D.)

Benedek Ágoston (B. Á.)

Benedek Sándor (B. S.)

Bíró Barna (Bi. B.)

Botha Dénes (Bo. D.)

Csongvai Attila (Cs. A.)

Dimény András (D. A.)

Fazakas Károly (F. K.)

Gál Gyula (G. Gy.)

Gál Jen� (G. J.)

Gellérd Imre (G. I.)

Halmágyi Pál (H. P.)

Huszti János (H. J.)

Dr. Izsák Vilmos (I. V.)

Kiss Károly (K. K.)

Kiss Tihamér (K. T.)

Kolcsár Sándor (K. S.)

Lörinczy Gergely (L. G.)

Dr. L�rinczy Géza (Dr. L. G.)

L�rinczi Károly (L. K.)

L�rinczi László (L. L.)

Dr. L�rinczi Mihály (Dr. L. M.)

Lukács Sándor (L. S.)

Lukácsi Mózes (L. M.)

Miklós István (M. I.)

Nemes Dénes (N. D.)

Nyitrai Mózes (Ny. M.)

id. Péter Ödön (P. Ö.)

Rezi Elek (R. E.)

Sándor Bálint (S. 8.)

Simó Attila (S. A.)

Szász Ferenc (Sz. F.)

Szén Sándor (Sz. S.)

Török Áron (T. Á.)

Ürmösi Gyufa (Ü. Gy.)

 

 
 
 

 

 

EL�SZ�

 

Már évek óta igény�k híveink a kifogyott ima­könyv újbóli megjelenését. Ennek az imakönyvnek a kiadásával ezt a hiányt óhajtjuk pótolni. Több mint négyszáz éves történelmünk folyamán püspökeink és lelkészeink tollából számos imakönyv látott napvilá­got. A mostani az el�bbiekt�l abban különbözik, hogy ezt összesen 35 lelkészünk hozzánk beküldött imái­ különböz�bb alkalmaira kívánnak gyülekezeteink tag­jainak hitet er�sít� lelki táplálékot nyújtani.

­A 35 lelkésztestvérünk közül öt, éspedig Gellérd Imre L�rinczy Gergely, dr. L�rinczy Géza, L�rinczi László és id. Péter Ödön atyánkfiai már elköltöztek az örökkévaló ,világba. �k már csak ezen az úton tudnak hozzánk szólani, híveinket az áhítat csendjé­ben, örömtel� alkalmakkor vagy megpróbáltatások keser� óráiban gondvisel� Istenünkhöz küldött fohá­szaikban segíteni.

 

Imakönyvünk végén L�rinczi László és id. Péter Ödön gy�jtéseib�l óhajtunk egy-egy csokrot bemu­tatni.

Adja a gondvisel� Isten, hogy a híveink használa­tára egybegy�jtött imádságok szolgáljanak a lelki éhség és szomjúság kielégítésére, az evangélium mindig illószer� üzenete szerint él� hív� unitárius embernek arra, hogy tiszta szívb�l, lélek szerint az egy Istent, édes Atyánkat imádja, és jézustanít­ványi lelkületér�l egész élet&Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Im�ds�gok
Cimk�k: Im�ds�gok
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.01 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::