Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 24, 2006 04:13 CDT

�ld�sok

Szerz�: . 1387 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak
�roni �ld�s a Bibli�b�l

5 M�zes 6,24-26:

24�ldjon meg t�ged az �R, �s �rizzen meg t�ged!
Ragyogtassa r�d orc�j�t az �R, �s k�ny�r�lj�n rajtad!
Ford�tsa fel�d orc�j�t az �R, �s adjon neked b�kess�get!

Izs�k meg�ldja fi�t, J�kobot:

1 M�zes 27,28-29:

„Adjon neked az Isten �gi harmatot, zs�ros f�ldet, sok gabon�t �s mustot. N�pek szolg�ljanak neked, nemzetek boruljanak le el�tted! L�gy parancsol�ja testv�reidnek, boruljanak le el�tted any�dnak fiai! �tkozott lesz, aki �thoz, �ldott lesz, aki t�ged �ld!”

�ld�s a Bibli�b�l:

2 S�muel 7,29:

„�ldd meg az�rt kegyelmes szolg�d h�z�t, hogy �r�kk� sz�ned el�tt legyen, mert te �g�rted ezt uram. Mert a te �ld�soddal szolg�dnak h�za �r�kk� �ldott lesz!”

Szent Patrik k�dexbeli �ld�s

Az �r legyen el�tted, hogy a j� utat mutassa neked.
Az �r legyen melletted, hogy t�ged karj�ba z�rjon �s megv�djen.
Az �r legyen m�g�tted, hogy megv�djen a Gonosz cselvet�s�t�l.
Az �r legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az �r legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomor� vagy.
Az �r legyen k�r�l�tted, hogy megv�djen, ha m�sok r�d rontanak
Az �r legyen f�l�tted, hogy meg�ldjon t�ged.
�gy �ldjon meg t�ged a j�s�gos Isten ma, holnap �s minden id�ben.
�men.

(IV. sz�zad)

�ld�s:

Legyen el�tted j�l kitaposott �t,

H�tad m�g�l f�jjon mindig a sz�l,

A nap melegen s�sse arcodat,

Az es� puh�n essen f�ldjeidre,

S m�g �jra tal�lkozunk,

Hordozzon tenyer�n az Isten !

�men!

R�gi �r �ld�s:

Legyen id�d a munk�ra - ez a siker �ra.
Legyen id�d a j�t�kra - ez az �r�k ifj�s�g titka.
Legyen id�d a nevet�sre - ez a L�lek muzsik�ja.
Legyen id�d a gondolkod�sra - ez az er� forr�sa.
Legyen id�d az olvas�sra - ez a b�lcsess�g alapja.
Legyen id�d, hogy kedves l�gy - ez a boldogs�ghoz vezet� �t.
Legyen id�d az �lmodoz�sra - kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen id�d, hogy k�r�ln�zz - t�l r�vid a nap ahhoz, hogy �nz� l�gy.
Legyen id�d, hogy szeress �s T�ged is szeressenek - ez isteni kiv�lts�g.

Assisi Szent Ferenc:

�ld�s, b�kess�g

Uram, t�gy engem b�k�d eszk�z�v�.
Hadd vigyem a szeretetet,
ahol
a gy�l�let uralkodik,
a megbocs�t�st oda,
ahol a v�tek �l.
Hogy egyess�gre hozzam azokat,
akik
sz�th�z�sban �lnek,
s az igazs�got vigyem oda,
ahol a t�vely az �r.
Hadd vigyem a hitet,
hogy
sz�toszlassam a s�t�ts�get,
s az �r�m�t vigyem oda,
ahol szenved�s az �let.

�P�TS EGY JOBB VIL�GOT!

�si �r �ld�s

�ldott legyen a F�ny, mely r�d vil�g�t �s mely benned van,
Az �ldott napf�ny sug�rozzon be t�ged
�s meleg�tse fel sz�vedet, m�g �gy nem lobog mint kandall�k t�ze,
�gy minden idegen melegedni j�het hozz�d �s minden bar�tod is,
Sug�rozz�k szemedb�l a f�ny, mint ablakba �ll�tott
Gyertya f�nye, mely a viharban v�ndorl�kat h�vogatja.
�ldott legyen a r�d hull� l�gy es�.
Hulljanak lelkedre a cseppek �s csalogass�k
A vir�gokat, hogy illatukkal megtelj�k a leveg�,
De �ldott legyen a nagy vihar �s r�zza meg lelkedet,
Hogy f�nyesre �s tiszt�ra mossa �s sok kis tavacsk�t
Hagyjon h�tra, amiben megcsillan az �g k�kje
�s id�nk�nt egy csillag is.
Legyen �ldott a f�ld, az eg�sz f�ldkereks�g,
Hogy minden�tt kedvesen fogadjon
B�rmerre is vezessen utad.
Legyen puha a f�ld mikor terh�t�l f�radtan lepihensz
�s legyen k�nny�, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan k�nnyen ter�lj�n el f�l�tted,
Hogy lelked kir�ppenhessen felfel�
�s el�rje �tja v�g�n

Az
Istent!

ALAKSZA AMBRUS: �LD�S LEGYEN RAJTAD

�ld�s legyen szent tested vonalain,
�ld�s
legyen cs�p�d h�zelked� hiperbol�j�n,
der�s derekad sejtelmes ritmus-besz�d�n;
�ld�s legyen v�llad vid�m parabol�in,
feh�r, b�szke nyakadon, gyermek-�lladon;
�ld�s legyen karod meleg mozdulatain,
kezeden, mely borong�, sz�p,
mint pasztell-lila t�li hajnalon
a harang-ima;
�ld�s legyen szem�rmetes ujjaidon;
�ld�s legyen melled nyugalmas k�rein,
�ld�s legyen l�bad ihletett �vein,
t�rdeden �s bok�d finom karcolat�n.

�ld�s legyen szent tested �p�let�n,
�ld�s
homlokod b�lcs boltozat�n;
�ld�s legyen a t�zop�l olt�ron:
sz�gyenkez�, mosolyg�, j�t�kos arcodon;
�ld�s legyen a ser�ny, szil�rd sejteken,
er�s t�gl�in �letednek;
�ld�s legyen lelked j�s�gos ablak�n:
tiszta, tenger, boldog szemeden;
�ld�s legyen eml�dnek enyhe kupol�j�n,
�ld�s legyen h�tad nemes fal�n
�s l�bad k�nny� oszlopain.

H�ZI �LD�S

Hol hit, ott szeretet;,

Hol szeretet, ott b�ke,

Hol b�ke, ott �ld�s,

Hol �ld�s, ott Isten

Hol Isten, ott sz�ks�g nincsen. �men!

Unit�rius �ld�s:

Az �r�kk�val� egy igaz Isten szeretete, j�s�ga, b�kess�ge �s �ld�sa legyen veled �s szeretteid �let�vel, most �s mind�r�kk�. �men!


�ssze�ll�totta: L�ta S�ndor lelk�szSerz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Im�ds�gok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 3.33 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::