Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Június 27, 2006 06:36 CDT

Benczédi Pál: Bibliai történetek

3-4. osztályos gyermekeknek

Szerző: . 49652 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnakBibliai történetek

 

Benczédi Pál

 

3-4. osztályosok részére

 

 

 

TARTALOM:

 

I.  A Biblia   

II. A  Biblia felosztása  

III. A Biblia értéke

 

I. Ószövetségi történetek

Bevezető        

1. Az  első emberpár 

2. Az  új otthon

3. A hűség próbája

4. A kapzsiság  

5. A testvéririgység. Isten jóvá fordít mindent
6. Alázatos szenvedő      

7. Isten, a népekre is gondot visel

8. Isten neve igazi bátorságot ad  

9. Féltékenység és nemeslelkűség   

10. A bölcsesség        

11. Az állhatatosság 

12. A próféták 

 

II. Újszövetségi történetek

 

1. Jézus   születése   

2. A pásztorok üdvözlete   

3. Jézus gyermekkora   

4. Jézus megkeresztelése  

5. Jézus lelki harca

6. A   gazdag  halászat   

7. Jézus imádsága   

8. Szabad-e ünnepnapon  jót tenni?

9. Jézus  és a gyermekek     

10. A hullámok lecsendesítése     

11. A tékozló  fiú      

12. A gazdag ifjú      

13. A  magvetőről     

14. A könyörülő szamaritánus    

15. A számáriai asszony

16. A bűnös asszony        

17. Mária és  Márta  

18. Ki lesz az első a mennyek országában?  

19. Zákheus        

20. Bevonulás Jeruzsálembe  

21. Júdás árulása, az utolsó vacsora

22. Jézus a  Getsemáné  kertben

23. Jézus elítélése     

24. Jézus Pilátus előtt   

25. A „keresztrefeszítés    

26. Jézus eltemetése      

27. A húsvéti diadal     

28. Az   első pünkösd 

29. PÁL APOSTOL

 

 

 

 

 

I. A BIBLIA.

A templomban a szószéken egy szép nagy könyvet látunk: ez a könyv a biblia. A biblia görög szó és azt jelenti: könyvek. Nevezik még könyvek könyvének, szent könyvnek, szentírásnak és Isten idejének.

A bibliát könyvek könyvének azért nevezzük, mert sok könyv van benne. Hosszú idő alatt, egy és félezer év alatt írták különböző időben a biblia könyveit.

A bibliában Istenről, Isten tiszteléséről van szó. Ezért méltán ne­vezzük szentírásnak.

A bibliában Isten szól az emberiséghez. Törvényeket ad, prófétá­kat hív el és apostolokat küld az emberiség számára. A legszebb vallásos gondolatokat a bibliában találjuk. Ezért Isten szavának, vagy Isten igé­jének is nevezzük.

A bibliát a családokban is megbecsülik. Minden vallásos embernek van bibliája, A vallásos ember ma is szeretettel olvassa a szentírást. A szentírás olvasása megerősíti hitünket.

 

 

II. A BIBLIA FELOSZTÁSA.

A bibliát két részre osztjuk. Az első rész az ótestamentum, ószö­vetség, a második rész az újtestamentum. újszövetség.

Azért nevezzük testamentumnak, szövetségnek, mert a bibliai nép szövetségben élt Istennel. Isten megígérte, hogy névének gondját viseli, a név pedig hűséges és háládatos lesz Istenhez. Az Istennel való szövet­ség tehát azt jelenti, hogy Istennek engedelmeskedni kell és törvényeit megtartani. Isten mindig jó hozzánk, Ö a mi gondviselőnk, ezért hűsé­gesnek kell lennünk Isten iránt.

Az első rész az ótestamentum,  mely régebben keletkezett, a zsidó név történetével kapcsolatosan mondja el, hogy Isten egy. Ö a világ  teremtője. és fenntartója.

Az újszövetség, vagy újtestamentum Jézus halála után keletkezett. Jézus történetét, tanításait, és az apostolok munkásságát foglalja magá­ban. A négy első könyvet: Máié, Márk, Lukács és János könyvét evan­géliumnak is nevezzük. Evangélium azt jelenti: örömüzenet, jó hír. Meg is érdemli ezt a nevet, mert az emberiségre nézve a legörvendetesebb dolgokat foglalja magában.

Az  újszövetségből megtanuljuk, hogy az egy Isten, a mi szerető Atyánk, A mi jóságos Istenünk gondot visel mi reánk, Ez a leboldogítóbb vallás: valóban örömüzenet.

 

 

III. A BIBLIA  ÉKTÉKE.

A szentírás a legelterjedtebb könyv a világon, a .földön élő népek majdnem mindegyikének nyelvére lefordították, Azt mondja el. hogy « vallás és erkölcs miképpen fejlődött, kezdetleges kis forrásból hatalmas folyammá, A biblia mindkét része: az ószövetség és az újszövetség egyaránt értékes. De reánk nézve mégis értékesebb az újszövetség, s ebben is különösen az evangéliumok, mert ezekben van az unitárius vallás alapítójának. Jézusnak élete és tanítása leírva, Az unitáriusok számára a jézusi kereszténység a legtisztább és legboldogítóbb  vallás.

 

 

 

a)  ÓSZÖVETSÉGI TÖRTÉNETEK

 I.     BEVEZETŐ.

Nézzétek, gyerekek, a csillagos eget! Ugye sok fénylő pont világít a sötét éjszakában? Néha egy-egy üstökös is átrohan az esti égbolton. A sok csillag nem ütközik össze, ez annak köszönhető, hogy a jó Isten rendet tart közöttük. Megszabja haladásuk útját, törvényeket ad szá­mukra. Mi lenne a világból, ha az a sok csillag nem tartaná be Isten törvényeit? A hold, vagy a nap rázuhanna a földre és elpusztítana min­dent. Törvényekre tehát szükség van, hogy a rendet fenntartsák.

Az emberek számára is adott Isten törvényeket. Ha ezeket meg­szegjük, büntetést kapunk. Az az ember, aki megtartja a törvényeket, jő ember. Aki a törvények ellen cselekszik, rossz ember.

Ebben az évben! az ó-szövetségből fogunk tanulni. Az ó-szövetség több könyvből áll, melyek így sorakoznak fel egymásután;

Mózes írt öt könyvet, elsőt teremtésről.

Másodikat Izrael kijöveteléről.

Harmadikat Lévi nemzete tisztéről.  

Negyediket a nép megszámlált rendiéről.

Ötödikbe tette a törvénynek mását.

Mely után, Józsué vagyon és a Bírák,

Ruth asszony; Sámuel. Királyok. Krónikák

Két-két könyvben írták meg a zsidók dolgát,

Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób, Zsoltárok.

Példabeszédeknek Prédikátor társok.

Énekek éneke, próféta mondások.

Ezekután esnek, kiknek így van számok:

Ézsaiás első, Jeremiás menten,

Siralmíval együtt, aztán Ezékiél.

Dániel. Hózseás. Jóél, Ámos renddel.

Abdiás Jónással, Mikeással egyben.

Náhum következik együtt Habakukkal,

Zofoniás. Haggé és Zakariással.

Malakiás végső, s e hármak sorával

Nagy fogság után szóltak látásokkal.

Kérjétek el gyermekek otthon a Bibliát és olvasgassátok benne az ó-szövetségi történeteket.

 

 

1. AZ ELSŐ EMBERPÁR.

(ÁDÁM ÉS ÉVA.)

A napot, holdat, csillagokat, a földet és az ezeken levő teremt­ményeket   világnak  nevezzük.

A világot az Isten teremtette. Isten nem egyszerre teremtette a világot, hanem apránként, fokozatosan. Előbb az egyszerű dolgokat, föl­det, fát, virágot, folyót, tengert, azután, az állatokat és az emberi.

A teremtés munkája évezredek alatt jött létre,

A legtökéletesebb teremtmény az ember.

A biblia tanítása szerint kezdetben Isten egy pár embert terem­tett, egy férfit és egy nőt, Ádámot és Évát, Az első emberpárt egy gyö­nyörű szép kertbe: a paradicsomba helyezte, A paradicsomkertben min­den volt, amire az embernek szüksége volt.  Volt ott sokféle gyümölcsfa, vetemény és másféle termény, amivel táplálkoztak. Kristálytiszta patak vize futott keresztül rajta, melyből szomjúságukat csillapíthatták. Szebb­nél szebb fák nyújtottak árnyékot, hogy megpihenhessenek. Éneklő ma­darak zengtek folytonosan; százféle virág nyílott és illatozott, hogy az ember élete kellemes legyen.

Isten szerette az embert! s azt akarta, hogy mindig boldog legyen. Ezért már ebben az időben parancsot adott ki hogy az ember sorsá­ról gondoskodjék. A parancs az volt, hogy a kert minden, fájának gyü­mölcséből ehetnek, de a kert közepén van két fa, annak gyümölcséből ne egyenek. Egy ideig meg is tartatták Isten parancsolatát. Később nem tudtak ellenállani Isten parancsának és ettek a tiltott fa gyümölcséből. Isten  ezért megbüntetve őket, kiűzte a paradicsomból.

Ádám és Éva belátták, hogy hibát követtek el, mert Istennek nem engedelmeskedtek. Keservesen megbánták hibájukat s megfogadták ma­gukban, hogy ezután Istennek engedelmeskednek.

Tanulság: Istennek, s általában a törvényeknek engedelmességgel tartozunk.

 

 

 

2. AZ ÚJ OTTHON.

(KAIN ÉS ÁBEL)

Ádám, és Éva szomorú szívvel hagyták el a paradicsomot. Úgy érezték magukat, mint azok az emberek, akiknek mindenét elpusztította a háború.

Künn a pusztán voltak. Isten azonban nem hagyta el őket. Meg­segítette, hogy hajlékot építsenek. Megművelték a földet, hogy terem­jen'. Fáradságos munkával keresték kenyerüket. A család igazán csa­láddá lett azáltal, hogy Isten gyermekkel áldotta meg Ádámot és Évát,

A jó gyermekekben sok örömük, a rossz gyermekekben végtelen bánatuk volt.

A biblia három fiúgyermek nevét őrizte meg, Kain, Ábel és Seth nevét, A leánygyermek nevét a szenilitás nem jegyezte fel.

Kain földműves, Ábel pedig a juhok pásztora volt.

Egy napon Kain és Ábel Istennek áldozatot mutattak be. Kain a föld termését áldozta fel, Ábel pedig legszebb állatát. Ábel tiszta szívvel imádkozott a jó Istenhez, Kain pedig gonosz irigységet gondolt áldozása közben. Ezért Isten csak Ábel áldozatát fogadta szívesen.

Kain hirtelen haraggal rátámadott öccsére és megölte, mert iri­gyelte, hogy Isten Ábel áldozatát fogadta szívesen.

Mikor azonban tettét elkövette, rádöbbent arra, hogy milyen sú­lyos vétket követett el. Űzött vadként menekült el onnan és elbujdosott. Közben háborgó lelke úgy érezte, hogy Isten számon kéri tőle meggyil­kolt öccsét. Ezért kétségbeesetten kérdezte: Avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfiának.

Egész életében bántotta a lelkiismeret Nem tudott megnyugodni. Ezzel a legsúlyosabb büntetés érte.

Ádámnak és Évának nagyon fájt kedves gyermekük halála s még jobban nagyobbik fiúk cselekedete, de harmadik fiúk szerencséjében örvendeztek. Egész életükben küzdöttek, hogy Isten akarata szerint él­jenek s így családi otthonukban Isten segítségével újra megteremtet­ték az elveszett paradicsomi boldogságot.

Tanulság: Nem szabad hirtelen haragúnak lenni, mert a  meggondolatlan cselekedeteket, nem lehet jóvá tenni. Isten ilyenkor azzal büntet, hogy nyugalmunkat veszítjük el.

 

 

3. a hűség próbája. (Ábrahám és izsák.)

Élt nagyon régen egy Istent-félő ember: Ábrahám. Jó sorban volt és csupán, egyetlen bánat szomorította, hogy nem volt gyermeke. Ezért imádkozott, Istenhez. Isten adott is gyermeket neki, akit Izsáknak ke­resztelt.

Ábrahám nagyon szerette gyermekét és ezért Isten meg akarta próbálni, hogy vajon Öt szereti-e jobban, vagy gyermekét, Izsákot, Azt a parancsolatot adta, hogy áldozza fel Izsákot.

Ábrahám szomorú lett, mikor meghallotta Isten parancsolatát. El­indult fájó szívvel. A parancsolatot azonban nem akarta áthágni. Mikor az áldozati helyre érkezett, a kicsi Izsák kérdezte: „Atyám! Itt a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való állat?" Ábrahám azt felelte: „Fiam, az Isten majd szerez magának áldozatot".

Már fel is emelte a kést, amikor figyelmeztette Isten: Ábrahám, ne bántsd a fiadat! A jó Isten látta, hogy Ábrahám hűséges hozzá. Meg is áldotta Ábrahámot a jó Isten. Utódait elszaporította. Sőt Ábrahám utódaiból született a názáreti Jézus is.

Tanulság: A jó istenhez mindig hűségesnek kell lenni. Parancso­latait feltétel nélkül végre kell hajtani. Ö mindig tudja miért parancsol nekünk,

 

 

4. A KAPZSISÁG. (ÉZSAU ÉS JÁKOB.)

Izsáknak két fia volt: Ézsau és Jákob. Ézsau inkább vadászással töltötte idejét, míg Jákob otthon maradt a ház körül, pásztorkodott, Izsák Ézsaut szerette jobban, felesége Rebeka pedig Jákobot.

Egy alkalommal fáradtan jött haza Ézsau a vadászatról, Jákob éppen egy tál lencsét akart elfogyasztani. Ézsau felajánlotta, mivel éhes volt, hogy azért a tál lencséért odaadja az elsőszülöttségét. Meg is tör­tént a csere.

........................

 

Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Hitoktatás
Cimkék: Bibliai Történetek
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.36 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::