Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif 2009. évi Unitárius Élet
bullet2.gif 2008. évi Unitárius Élet
bullet2.gif 2007. évi Unitárius Élet
bullet2.gif Archívum

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Újévi üzenet 2010-re
Unitárius

Ú J É V I    Ü Z E N E T

„Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok…
Én azonban és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.”
/Józsué könyve 24. részének 15. verséből/

 

Kedves Híveink!

Isten és emberszolgálatunk, egyházunk életének munkálása újabb határkövénél tartott számadásunkba az eredmények és sikerek felett érzett öröm és boldogság mellé keserű fájdalom is vegyül. Egyházunk elveszítette főpásztorát, Rázmány Csaba püspököt, valamint Kelemen Miklós lelkészt. Mindketten az Urat szolgálták a kiszabott esztendők során, azt a küldetést, hivatást teljesítve, amit évtizedekkel ezelőtt választottak. Az ő elköltözésük okozta fájdalom mellé párosul nem egy hívünk családtagjának elvesztése is.

Istenbe vetett hittel kellett vállalni még sok mindent az elbúcsúzó esztendő során, de a bibliai szenvedő, Jób szavaival csak azt vallhattuk mi is, hogy ha a jót elvettük Istentől, a rosszat milyen jogon utasíthattuk volna vissza, hiszen életünknek ez a teljessége.

 

  Egyházi folyóiratunk, rádiós adásaink tanúsága szerint, lelkészeink beszámolói, valamint főhatósági összejöveteleink emlékeztetői, jegyzőkönyvei alapján sikeres egyházépítésről adhatunk számot, természetesen megfogalmazva a termékenyítő elégedetlenséget is, hogy még nagyon sok elvégezni való vár gyülekezeteink, egyházvezetésünk életében. Hisszük, hogy híveink és vezetőik, mindannyian, egyet akarással az Úr 2010. esztendejében is egyházunk szolgálatát választják továbbra is. Mint ahogy az életünk más területén is, úgy egyházi életünkben is nehezebb időkre lehet számítani. Ennek sokszor hangulatromboló részletezésére nem szükség kitérni, mert mindnyájan megtapasztaljuk.

Nem tudjuk, hogy mit rejteget az új esztendő sem egyéni, sem közösségi életünkben. De arra vállalkoznunk kell, hogy álmaink, terveink, céljaink mindenképp legyenek, mert ezek lesznek küzdelmeink, cselekvéseink, alkotásaink mozgató rúgói. Mindig igaz marad sok egyéb mellett Madách Imre megfogalmazása : „A cél voltaképp mi is? / A cél, megszűnte a dicső csatának, / A cél halál, az élet küzdelem, / S az ember célja e küzdés maga.”

Az új esztendő tennivalóit felvállalva azzal a határozott, Józsué által megfogalmazott, nekünk ajánlott elszántsággal, miszerint házunk népével, unitárius híveinkkel és szimpatizánsainkkal az Istent szolgáljuk, egyházunk jövőjének biztos fundamentumát erősítjük.

Jékely Zoltán : Pogány imaszándék című versének befejező sorai sokunk számára biztatóak lehetnek : „… imádkozzunk köveknél, / könyörögjünk kutaknál, / fohászkodjunk nagy fáknál / erdőn, mezőn; / s ne átalljunk térdreborulni / a könnyektől súrolt lépcsejű,/ tiszta, fonnyadt liliom-illatú / templomokban!”

Kedves híveinknek, világi és lelkészi vezetőinek az új esztendő ünnepélyes köszöntésének óráiban hétköznapi dolog lenne irányvonalakat megrajzolni, útmutatások terhével előhozakodni, hiszen mindannyiuknak, akik vállalták a közösségünkhöz való tartozást, a gyülekezeteink vezetését, irányítását, meg voltak és vannak egyházépítő terveik, álmaik.

Inkább biztatni akarunk mindenkit és önmagunkat kitartásra, helytállásra, munkára. Úgy érezzük, hogy lendületet ad az új évben ez a „Fohász”: „Hogy kedvük teljék / bennem az igazaknak, / add, Uram, legyen / szívem gazdag asztag, / legyen vigasza / ezernyi gond s panasznak, / ütlegelője szüntelen a gaznak, / s mit magát csapdosva egyre áhít, / tedd, hogy elvigye néped / a fényesség kapujáig.” (Győre Imre verse). És a „Vágyak netovábbja” című vers üzenetével biztassa Istennek unitárius népe önmagát, mindenki, aki megérte ez új esztendő hajnalhasadását, és Isten kimérte, kiméri életének újabb mérföldkövét :

„ Adj nekünk, Úristen, / Egyszerű lakot, / Napkeletnek néző / Vidám ablakot, / Nehány fát, virágot / A kis ház körött, / S tisztes szegénységhez / Kedvet, örömöt. / Friss, jóegészséget, / Munkához erőt; / Add, hogy ne hajlongjunk / Dölyfösök előtt. / Aggódva ne csüggjünk / Változó kegyen; / Jóltevőnk és gondunk / Egyképp ne legyen! / Adj kevés barátot, / De ki minket ért / S velünk együtt buzdul / Szép eszményekért. / Add másnak a hívság / Rangos címeit, / Nekünk add a jóknak / Hálás szíveit./ Adj ajkunkra nótát / Tréfát, nevetést, / Bátor küzdő sorsban / Megelégedést. / Sír fagyát legyőző / Nagy hit melegét! / - Soha ne adj többet, / Nekünk ez elég.” (Kozma Andor verse)

Adja az Isten, hogy sok áldás legyen híveink, lelkészeink, mindenki családja életén, munkáján, törekvésein, vállalt szolgálatán. Áldja meg az Isten templomainkat, imaházainkat, híveink, lelkészeink hajlékait. Kevés könnyet és nehézséget tartogató, eredményes, sikeres, örömökben, beteljesülésekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk.

Budapest, 2009. december 31.

Atyafiságos tisztelettel :

Elekes Botond -  Balázsi László

főgondnok -   püspökhelyettes-főjegyző

Ideje: 2009. 12. 25. 19:00 Szerző: sandorunit
Újévi üzenet 2010-re | Belépés/Regisztráció | 0 hozzászólás
Minden megjegyzés a szerzők tulajdona. A megjegyzések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Névtelenül nem lehet hozzászólni, kérem regisztráljon!

 
Kapcsolódó linkek
· Cikk keresés: Unitárius
· Írta: sandorunit


A legolvasottabb cikk ebben a rovatban: Unitárius:
80. Könyvhét, Budapest, 2009. Június 4-8, Vörösmarty tér

Cikk értékelése
Átlagolt érték: 0
szavazat: 0

Értékelje ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz

Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat

Hozzárendelt rovatok

Unitárius______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.82 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::