Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.

Universal Module

Cikk/Anyag bek�ld�seLegjobbra oszt�lyzottV�letlenszer� cikk/anyagLegjobban keresett

- F� kateg�ri�k -

· Egyebek (3) 
Egyebek
    · Gondolatok (83) �j cikk/anyag hozz�adva ezen a h�ten
Gondolatok
· Im�k, besz�dek (3) 
Im�k, besz�dek
    · Irodalom (1) 
Irodalom
· Tanulm�nyok (1) 
Tanulm�nyok
    · Versek (2) 
Versek


Jelenleg 93 cikk/anyag �s 16 kateg�ria van az adatb�zisban.
 

Gondolatok: Becs�ld meg a kenyeret!  Nagyon n�pszer�

Becs�ld meg a kenyeret!Egyszer egy gazdag, b�szke f�ldbirtokosnak a l�nya, aki anyj�hoz hasonl�an r�tarti �s gõg�s volt, fi�testv�reivel egy�tt a t�nch�zba igyekezett sz�rakozni. A l�ny a legdr�g�bb ruh�it vette fel, �s �kszerekkel kirakott cipõt h�zott a l�b�ra. �tk�zben azonban hatalmas z�poresõ lepte meg õket. Egy t�lgyfa sûrû lobja �s �ri�si esernyõj�k megv�dt�k õket az el�z�st�l. N�h�ny perc m�lva kis�t�tt a nap, s õk vid�man, sietve f

K�zz�tette: sandorunit - November 28, 2006 napj�n -(68 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: Hogy van?  Nagyon n�pszer�

Az �reg Parsont�l k�rdezt�k: - Hogy van? – Kitûnõen! – hangzott a vid�m v�lasz. – H�rom p�rna van a fejem alatt: Isten v�gtelen ereje, v�gtelen b�lcsess�ge �s v�gtelen szeretete – rajtuk pihenek!

K�zz�tette: sandorunit - November 28, 2006 napj�n -(67 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: A leggondoskod�bb gyermek  Nagyon n�pszer�

Leo Buscagli�t a h�res �r�t, egyszer felk�rt�k, hogy legyen zs�rije egy olyan versenynek, amely a leggondoskod�bb gyermeki d�j v�rom�nyos�t kereste. A gy�ztes egy n�gy �ves kisfi� volt, akinek a szomsz�dj�ban �lt egy nemr�giben meg�zvegy�lt id�s f�rfi. Egyszer, amint a kisfi� megl�tta a s�r� �regembert, bes�t�lt a kertbe, odab�jt az id�s ember �l�be �s csak �cs�rg�tt sz�tlanul. K�s�bb, amikor az anyja megk�rdezte a fi�t, hogy mit is csin�lt ott val�j�ban, a gyermek ezt felelte:
"Se

K�zz�tette: sandorunit - November 29, 2006 napj�n -(77 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: Aki nem hazudik, az a p�nzdolgokban is abszol�t megb�zhat�.  Nagyon n�pszer�

P. egy nagyv�llalat igazgat�j�nak titk�rn�je volt. Sz�leit�l kereszt�ny nevel�st kapott, �s tartotta mag�t a kereszt�nys�g eszm�ihez. Egy nap odament a f�n�k�hez �s k�z�lte hogy a j�v�ben nem fogja le�rni a j�l ismert �s az �zleti �letben �ltal�nosan elterjedt hazugs�gokat. F�n�ke csod�lkozva r�n�zett �s �gy sz�lt:

- J�, ez a maga dolga, de akkor felmondok mag�nak. A felmond�si id� lej�rt�ig a k�nyvel�sben dolgozhat.

Az eset az eg�sz v�llalatn�l nagy felt�n�st keltett. Az emberek szem�b

K�zz�tette: sandorunit - �prilis 27, 2007 napj�n -(66 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: A r�hat�s  Nagyon n�pszer�

„Tibetbe utaztam, s k�zben megsz�lltam egy hegyi faluban. Az emberek ott nagyon tiszt�k voltak. �szrevettem egy gyereket, aki feltûnõen figyelte minden mozdulatomat. Odaj�tt hozz�m, fel�m ny�jtotta a kez�t. �ktelen�l mocskos volt. �sszehasonl�totta az �n kezemmel, azt�n elfutott, gyorsan megmosta a kez�t a k�zeli patakban, �s visszaj�tt hozz�m. Ragyogott a szeme, amikor �jra �sszehasonl�totta a most m�r tiszta kez�t az �n kezemmel. Ebben az az �rdekes, hogy �n nem sz�ltam hozz�

K�zz�tette: sandorunit - November 28, 2006 napj�n -(65 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: H�rom k� �ld�st hoz  Nagyon n�pszer�

Egyszer egy ember hatalmas kincset �r�k�lt. Nagyon gondosan el�sta a kertj�ben, �s eml�keztetõ�l h�rom k�vet helyezett az el�sott kincs f�l�. Azt�n k�sõbb v�ratlanul hirtelen rosszul lett. Haldokl�s�ban �rthetetlen szavakat ism�telgetett. Ilyesmit dadogott: „H�rom kõ .. nagy �ld�s .. h�rom kõ nagy �ld�st hoz… Az csal�d nem �rtette a szavak jelent�s�t. Elakadtak enn�l a magyar�zatn�l: Ha �ld�st akarunk kapni Istentõl, h�rom k�vet kell elhelyezn�nk a kertben.

K�zz�tette: sandorunit - December 01, 2006 napj�n -(94 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: L�t�s (2 gondolat)  Nagyon n�pszer�

Amikor egy gy�ny�rû tavaszi d�lut�non El Grec�t, a spanyol festõt, otthon�ban megl�togatta egy bar�tja, a festõt sûrûn lef�gg�nyz�tt szob�j�ban tal�lta.

- Gyere ki a napra! – h�vta a bar�tja.

- Most nem j�v�k – v�laszolta El Greco. – A nap megzavarn� azt a f�nyt, ami bennem vil�g�t.

· Anthony de Mello: Sz�rnyal�s.

Az �reg rabbi megvakult, olvasni sem tudott, �s a l�togat�inak az arc�t sem l�tta. Egy k�

K�zz�tette: sandorunit - December 07, 2006 napj�n -(104 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: Nem vagy egyed�l  Nagyon n�pszer�

Rochester p�sp�k�t hal�lra it�lt�k. A Tower ablak�b�l l�tta, mint �csolj�k a v�rpadot.

"�h Uram, mutass egy olyan ig�t, amely meg tud tartani ama borzalmas helyen is" - ki�ltott, el�v�ve �jtestamentum� t. Felnyitotta a k�nyvet, szemei a J�nos 16,32 versre estek: "Nem vagyok egyed�l, mert at Atya velem van."

Becsukta a k�nyvet �s nyugodtan igy sz�lt: "�ldott l�gy Uram, ez el�g nekem az �r�kk�val�s�gra.

K�zz�tette: sandorunit - November 28, 2006 napj�n -(71 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 10)

 

Versek: Az �let Himnusza  Nagyon n�pszer�

Calcuttai Ter�z anya k�ltem�nyeAz �let HimnuszaAz �let egyetlen es�ly – vedd komolyan,

az �let sz�ps�g – csod�ld meg,

az �let boldogs�g – �zleld meg,

az �let �lom – tedd val�s�gg�,

az �let kih�v�s – fogadd el,

az �let k�teless�g – teljes�tsd,

az �let j�t�k – j�tszd,

az �let �rt�k – vigy�zz r�,

az �let vagyon – haszn�ld fel,

az �let szeretet – add �t magad,

az �let titok – fejtsd meg,

K�zz�tette: sandorunit - M�rcius 19, 2007 napj�n -(81 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

 

Gondolatok: V�rnunk kell  Nagyon n�pszer�

V�rnunk kell.Egy Himal�ja-exped� ci� alkalm�val t�rt�nt. Amikor a hegym�sz�k nagy emelkedõk�n kereszt�l az elsõ fenns�kra meg�rkeztek, kis pihenõt tartottak. Az indiai teherhord�k a f�radts�gt�l kimer�lten roskadtak a f�ldre.A vezetõ nemsok�ra tov�bbindul�sra sz�l�totta fel a csoportot. Az indiaiak meg sem mozdultak. Mintha nem is hallott�k volna a vez�nysz�t, szem�ket a f�ldre szegezt�k �s hallgattak. Amikor a vezetõ r�juk ki�ltott, õk csod�lkoz

K�zz�tette: sandorunit - November 28, 2006 napj�n -(70 olvas�s) (hozz�sz�l�s? | Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat | Szavazat: 0)

Jelenleg 1 cikk/anyag v�r j�v�hagy�sra.
Nyelv :: Language
V�lasszon nyelvet:

English Hungarian
Ima
K�sz�n�m, j� Aty�m,
Hogy fel�bredtem e napra.
K�rlek, segits, hogy legyek t�relmes,
Meg�rt� cselekedeteimben
A Te igazs�god vez�reljen.
Tudjak j�kedvet �rasztani
Magam k�r�l,
Tudjak j�t cselekedni,
�r�met szerezni m�soknak.
Add �reznem
�rz�, vez�rl� �ld�sod. �men.
Keres�s :: Search


Isten hozott!
Az �n IP c�me: 67.202.15.176

�dv�zlet, Vend�g
Felhaszn�l�n�v
Jelsz�
Biztons�gi k�d
Biztons�gi k�d
�rja be ide a biztons�gi k�dot:


· Regisztr�l
· Elfelejtett jelsz�
Szerver id�:
29 January 2010 04:35:47 CST (GMT -6)
Papi pal�st k�sz�t�se!

Ezen a napon ...
t�rt�ntek:
1696
Febru�r 6.: �ll�tott�k fel a kolozsv�ri unit�rius nyomd�t. A nyomda elso kiadv�nya Koncz Boldizs�r k�t�ja �s az egyh�zi �nekesk�nyv volt.
VUK linkek
Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g webhelyei:
VUK F�rum, list�k
Unit�rius H�l�
UniK�pt�r
UniKeres�
UniLinkt�r
UniM�dia
UniNapl�
UniNapt�r
UniP�dia
Szent�r�sb�l
J�zus pedig ezt hallv�n, monda n�kik: Nem az eg�szs�geseknek van sz�ks�ge orvosra, hanem a betegeknek.
-- M�t� 9,12
Id�zetek
A mad�rnak �s a melegnek sz�rnya van �s szabads�ga, az embernek pedig egyetlen sz�l�f�ldje �s sok k�teless�ge.
-- Tam�si �ron
Csom�pontok
Unit�rius H�rport�l
Unit�rius H�l�
Unit�rius.hu
Unit�rius.eu
Unit�rius.ro
Unit�rius.com
Unitarius.uw.hu
Unitarius.extra.hu
Unitarius.lap.hu
Unitar.hu - Lev�lt�r
Vide�k 1
Vide�k 2
Vide�k 3
Unitarianradio.ro
�j az UniM�diaban ...

A Magyar Rádió Kossuth adójából:

"Egy az Isten" cím� unitárius félóra

Az unitárius egyház félórája: Szerkeszt�: Veres Emese Gyöngyvér; Felel�s szerkeszt�: B�sze Valéria. Minden felvétel a Magyar Rádió tulajdona. © 2008

2008. január 25. RealAudio 32 kbps 6,97 MB Hallgat Letölt

Istentisztelet közvetítés

Magyar Rádió tulajdona. © 2008

Unitárius istentisztelet közvetítése Kocsordról. Igét hirdet Nyitrai Levente lelkész. RealAudio 32 kbps 14,2 MB Hallgat Letölt

UniMédia médiatár

Magyar Rádió
Kossuth Rádió
Bartók Rádió

EUE linkek

Erdélyi Unitárius Egyház
Erdélyi Unitárius Egyház
János Zsigmond Kollégium
Levéltár Projekt
Székelykeresztúri Gimnázium
Lelkészképzés, Kolozsvár
Levéltár, Kolozsvár
Unitárius sírok a házsongárdi temet�ben

Egyházkörök
Székelykeresztúri kör
Kolozs-Torda kör

Egyházközségek
Alsofels�szentmihály
Brassói unitáriusok
Désfalva
Gyepes
Homoródkarácsonyfalva
Homoródszentmartón
Jobbágyfalva, Nyárádszereda
Kolozs
Kövend
Mészk�
Petrozsény
Sepsiszentgyörgy
Székelyderzs
Nagyvárad-Bihar
Rava
Magyarszovát
Hegedüs Tivadar képei - Magyarzsákod - Bordos

Fórumok
UnitPap levelez� lista
Papn�k levelez� listája

Kiadványok, Média
Keresztény Magvet�
A Láng
Unitárius Közlöny
Unitárius Rádió

Szervezetek
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Egyetemista Kör - Marosvásárhely
Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége
Unitárius N�k Országos Szövetsége

F�rumok �s listak

Unitárius levelez�lista:
üzenetek
feliratkozás

Unitpap, erdélyi unitárius levelez�lista.

Virtuális Kávéház

Virtuális Unitárius Közösség, unitárius fórumok, levelez�listak.

Aj�nlott linkek

- Muzsnai (Szász Ferenc) versei
- Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanácsa
- UU Testvér Egyház Tanács
- Együtt az Erdélyi és Magyarországi Unitáriusok
- Jeles unitárius napok
- Lelki táplálék - forrás
- Kultúra
- Gondolatok

MUE linkek


- Lelkészek
Egyházközségek
Bartók Béla ekg.
Beregi szórvány
Budapesti ekg.
Debreceni ekg.
Duna-Tisza közti ekg.
Dunántúli ekg.
Füzesgyarmati ekg.
Gy�ri ekg.
Hódmez�vásárhelyi ekg.
Kocsordi ekg.
Miskolci ekg.
Pestszentl�rinci ekg.

Más egyházi lapok
MUE régi honlap
Könyvtár és levéltár
Unitárius Könyvesbolt

Ismertet�k
Tanulmányok
Tudás-tár
Unitárius lapgy�jtemény

Kiadványok, Média
Partium
Unitárius Élet
Unitárius Falinaptár

Szervezetek
- DFE
- UART
- MADFIE
- Madfie Blog
- Perczelné Kozma Flóra N�szövetség______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.79 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::